Granica i kwarantanna

Wiele osób pyta nas jak wygląda obecna sytuacja na granicy.

Poniżej przesyłam informację z strony Ministerstwa dotyczącą granicy z Ukrainą:

Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 za pandemię.

Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Zachęcamy do śledzenie bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę. Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu SanitarnegoŚwiatowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Uprzejmie informujemy, że obecnie w świetle ukraińskich przepisów (na mocy uchwały Rady Ministrów Ukrainy nr 641 z dn. 22 lipca 2020 r. z póżn. zm.) granica państwowa Ukrainy zostaje zamknięta na wjazd dla cudzoziemców i bezpaństwowców na okres od 28.08.2020 do 28.09.2020. Wyjątek od tej reguły stanowią poniższe kategorie osób:

– rodzice, dzieci, małżonkowie oraz babcie i dziadkowie obywateli Ukrainy;

– osoby, które przyjeżdżają na Ukrainę w celu nauki w uczelniach wyższych;

– osoby, które odbywają służbę w Siłach Zbrojnych Ukrainy;

– osoby, które mają prawo pobytu czasowego lub pobytu stałego na terytorium Ukrainy;

– osoby uznane za uchodźców lub osoby wymagające opieki uzupełniającej;

– osoby, które mają prawo wykonywania pracy na terytorium Ukrainy;

– pracownicy misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a także przedstawicielstw oficjalnych misji międzynarodowych i organizacji międzynarodowych akredytowanych na Ukrainie oraz członkowie ich rodzin;

– szefowie i członkowie oficjalnych zagranicznych delegacji;

– osoby, które przyjeżdżają na Ukrainę na zaproszenie MSZ Ukrainy;

– kierowcy i członkowie załóg ciężarówek, załóg lotniczych i morskich, statków rzecznych, członkowie załóg pociągów i lokomotyw oraz kierowcy autobusów realizujących regularne połączenia;

– instruktorzy sił zbrojnych państw NATO i krajów członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”, którzy biorą udział w szkoleniach Sił Zbrojnych Ukrainy, lub osoby przyjeżdżające na zaproszenie Ministerstwa Obrony Ukrainy;

– działacze kultury na zaproszenie instytucji kultury wraz z jedną osobą towarzyszącą na każdą taką osobę;

– osoby przyjeżdżające na Ukrainę w celu uczestnictwa w oficjalnych zawodach sportowych, odbywających się na terytorium Ukrainy wraz z osobami towarzyszącymi;

– techniczni specjaliści jadący na Ukrainę na zaproszenie ukraińskiego przedsiębiorstwa;

– osoby wykonujące przewóz hematopoetycznych komórek macierzystych w celu transplantacji;

– osoby, jadące w celu odbycia leczenia w placówce medycznej na terytorium Ukrainy.

Ponadto, w przypadku cudzoziemców i bezpaństwowców, których wjazd na terytorium Ukrainy jest podyktowany względami humanitarnymi, Państwowa Straż Graniczna Ukrainy może udzielić zgody na przekroczenie granicy osobom, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii.

Przy wjeździe na Ukrainę od cudzoziemców i bezpaństwowców wymagane jest posiadanie przy sobie polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz obserwacją w placówce medycznej (kwarantanną). Wymóg nie dotyczy cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy na stałe zamieszkują na terytorium Ukrainy lub posiadają status uchodźcy, lub są uznani za osoby potrzebujące ochrony uzupełniającej, akredytowanych na Ukrainie pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw oficjalnych misji międzynarodowych, organizacji i członkowie ich rodzin, zawodowi żołnierze sił zbrojnych państw NATO i krajów członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”, którzy biorą udział w szkoleniach Sił Zbrojnych Ukrainy. Strona ukraińska honoruje ubezpieczenia wystawione przez firmy ubezpieczeniowe zarejestrowane na Ukrainie, firmy ubezpieczeniowe posiadające swoje przedstawicielstwa na Ukrainie bądź firmy, które mają podpisaną umowę o assistance z ukraińskim partnerem. Ubezpieczenie musi pokrywać cały okres pobytu na Ukrainie.

Powyższe ograniczenia na daną chwilę obowiązują do 28 września 2020 roku z możliwością ich przedłużenia (w całości lub w części) o kolejny okres.

 

 

Start typing and press Enter to search