RODO

Administratorem danych osobowych jest Emilia Bujała Biuro Turystyki Narciarskiej z siedzibą w Bełżycach, ul. Lubelska 38, 24-200. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”) i najpóźniej od dnia 25 maja 2018 r. będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej „RODO” (rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Adres e-mail oraz dane osobowe będą przekazywany do państwa trzeciego w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem przez Biuro.Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego zgłaszając się do naszego Biura. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy biura oraz firma ubezpieczeniowa. Dane kontaktowe do Administratora Danych Emilia Bujała tel. 604523009. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: btnskiteam@gmail.com oraz kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lubelska 38, 24-200 Bełżyce. Dane niezbędne do realizacji umowy:  imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu, pesel.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia podpisanej umowy.

Umowa w załączniku. umowa-o-wiadczenie-usug-turystycznych

Start typing and press Enter to search